Видеонаблюдение

Видеонаблюдителните системи са предназначени за наблюдение на обекти с помощта на видеокамери. Представляват комплекс от няколко основни компоненти – една или повече видеокамери, устройство за обработка, предаване и запис на данните, сървър за видеонаблюдение или мрежови видеосървър, както и монитор за изобразяване на видео данните. В тези системи се включват и различни аксесоари. Така изградени, системите позволяват да се следи един или едновременно няколко обекта. В зависимост от сложността им позволяват не само наблюдение на обекти, но и запис на получената информация, нейната последваща обработка и съхраняване.

През последните години системите за видеонаблюдение се радват на особена популярност. PC базираните (компютърни) системи за видеонаблюдение съчетават в себе си много възможности за запис на видео и звук. Същността на една такава система е записващото устройство( DVR,NVR ), която цифровизира, записва и компресира сигнала. Сред възможностите на софтуера са:

 • Запис на видео и аудио сигнал в реално време;
 • Наблюдение през WEB;
 • Търсене и възпроизвеждане на записи;
 • Отдалечено преглеждане на записи (по интернет);
 • Известяване за дадено събитие чрез SMS и E-mail;
 • И много други функции.

Важен момент от изграждането на една такава система е доброто проектиране. Проектирането, изграждането и поддържането на системи за видеонаблюдение са според изискванията и нуждите на потребителите.

Правилно проектирана системата за видеонаблюдени гарантира много високо ниво на ефективност, чрез контролиране на достъпа до обекта.

В съвременния, динамичен, свят видеонаблюдението се развива с бързи темпове, съчетава контролни и охранителни функции:

 • Проследява и записва опити за кражби
 • Спомага за контрол на персонал
 • Визуализира и записва всички събития

Всички камери разполагат с инфрачервена подсветка, което дава възможност за запис на тъмно. Някой имат интелигентни функции, които дават възможност за известяване в момента при настъпило събитие. Необходимите компоненти за изграждане на система за видеонаблюдение са: видео камери, които се свързват към устройство за запис ( DVR,NVR ) в което е монтиран твърд диск и захранване за камерите.

Системата за видеонаблюдение дава възможност

 • за отдалечен достъп
 • онлайн изглед и преглед на запис
 • както и присъединяване към оперативно дежурния център за видеонаблюдение на СОТ 161.По този начин се осъществява контрол и охрана на ограден периметър около обекта.

За да направите най-правилния избор на система за видеонаблюдение се свържете с нас за консултация и изготвяне на оферта.