Видеонаблюдение

В съвремения динамичен свят видеонаблюдението се развива с бързи темпове и спомага за контрол на охраняемите обекти, тъй като чрез него се получава визуализация и запис на всички събития.

Може да се проследи опит за кражба, контрол на персонал, което води до своевременно предотвратяване на опита за посегателство.

Има възможност за наблюдение през интернет и мобилен телефон, както онлайн така и на записа.

Предлаганите камери са с много високо качество на картината, което позволява да се разпознае извършителя. Също така камерите разполагат и с инфрачервена подсветка, позволяваща да се прави запис през ноща. За изготвянето на ценово предложение трябва да бъде посетен обекта от наш специалист, с цел избор на точните компоненти задоволяващи изискванията на клиента.

Ценова листа “ ТСО „

Цени за монтаж, полагане на инсталации, програмиране и профилактика

Наименование Цена лв.
1 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на вътрешна камера 45
2 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на външна камера 55
3 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на вътрешна/външна моторизирана камера 55
4 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на захранващ блок 10
5 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на DVR – 4 канала 20
6 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на DVR – 8 канала 20
7 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на DVR – 16 канала 30
8 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на вътрешна IP камера 45
9 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на външна IP камера 55
10 Демонтаж на съществуваща вътрешна/външна камера 10
11 Окабеляване свободно без вкопаване, в PVC канал 0,9
12 Вкопаване и окабеляване на линеен метър 1,4
13 Такса посещение в работно време на обект 15
14 Профилактика на система за видеонаблюдение до 4 камери 20
15 Профилактика на система за видеонаблюдение до 8 камери 25
16 Профилактика на система за видеонаблюдение до 16 камери 30
17 Сваляне на запис от записващо устройство на носител на клиента 15

Цените са без ДДС!

Видеонаблюдение - цени и монтаж

Видеонаблюдение – цени и монтаж