Сигнално-охранителна техника

Сигнално охранителната техника е съвкупност от компоненти целяща защита на Вашето имущество от посегателство, вандализъм и кражби.

В зависимост от индивидуалноста на обектите се предлагат различни видове системи и охранителни компоненти, имащи за цел да осигурят максимална защита на обекта. С развитието на технологиите се предлагат и безични системи за охрана, като не се прави компромис със сигурноста.

Сигнално-охранителна техника – цени и монтаж

За да се подбере правилната конфигурация е необходимо да се консултирате с нас, да се извърши охранителен оглед, да се изготви ценово предложение и след това да се пристъпи към монтаж. Всеки един от обектите се включва към центарлизираната система за охрана на лидера в бранша СОТ 161, като се осъществява реакция от въоражени автопатрули в рамаките на минути, което гарантира предотвратяване на кражбата и опазването имуществото на клиента.

В ценовата листа може да видите цените на различните охранителни компоненти, както и цените за монтаж. Също така може да намерите примерни оферти за типови обекти (апартаменти, търговски обекти и др.).

Цени за монтаж, полагане на инсталации, програмиране и профилактика

Наименование Цена лв.
1 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на датчик (магнитен, обемен, вибрационен, акустичен) 14
2 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на сирена външна 18
3 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на датчик за външен монтаж 20
4 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на датчик за каса 16
5 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на дистанционно 10
6 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на безжичен датчик за външен монтаж 20
7 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на клавиатура 14
8 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на захранващ блок 10
9 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на зонов разширител 10
10 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на GSM модул 30
11 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на трансмитер 30
12 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на контролен панел до 32 зони 40
13 Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на контролен панел до 192 зони 65
14 Демонтаж на монтирана техника за 1 бр. Датчик , сирена, клавиатура 4
15 Демонтаж на монтирана техника за 1 бр. Охранителна централа 10
16 Смяна акумулаторни батерии 2 бр. 30
17 Рисет охранителна система и програмиране до 32 зони 30
18 Рисет охранителна система и програмиране до 192 зони 60
19 Демонтаж и монтаж охранителен компонент ( датчик, сирена, МУК, клавиатура, разширител, захранване) 18
20 Демонтаж и монтаж охранителна централа до 32 зони 30
21 Демонтаж и монтаж охранителна централа до 192 зони 50
22 Такса посещение в работно време на обект 15
23 Вкопаване и окабеляване на линеен метър 1,2

Цените са без ДДС!